Tư duy & Mục tiêu (draft)

TƯ DUY NGHỀ NGHIỆP: Với khẩu hiệu “Trường sạch – Sức khỏe tốt – Dạy và học tốt”, Công ty CP Giải pháp Con Voi luôn muốn gắn kết với nhà trường trong việc giữ gìn vệ sinh trường lớp, chăm sóc sức khỏe cho tương lai mầm non đất nước. 

QUY TRÌNH LÀM VIỆC:
- Giới thiệu dịch vụ đến khách hàng
- Giải đáp, tư vấn cho khách hàng về vệ sinh trường học
- Khảo sát chi tiết
- Gửi bảng báo giá
- Ký kết hợp đồng với khách hàng
- Nhân viên đến làm việc

MỤC TIÊU