GIẢI PHÁP SỐ

Mô Hình Làm Tan – Thay Đổi – Làm Đông Của Lewin
Mô Hình Làm Tan – Thay Đổi – Làm Đông Của Lewin 1
Khích lệ mọi người muốn sự thay đổi trong quản trị sự thay đổi.
Phụng Huỳnh Phước | 3 ngày |
|
Mô Hình Ma Trận Thị Phần Tăng Trưởng của Nhóm Tư Vấn Boston (Được Phong Vương)
Mô Hình Ma Trận Thị Phần Tăng Trưởng của Nhóm Tư Vấn Boston (Được Phong Vương) 1
Xác định những chiến lược bạn có thể sử dụng khi xem xét giá trị của các sản phẩm và dịch vụ đối với tổ chức của bạn
Minh Khương EDUZ | 4 ngày |
|
Hargreaves Và Văn Hóa Balkan
Hargreaves Và Văn Hóa Balkan 1
Áp dụng văn hóa Balkan vào văn hóa của tổ chức
Phụng Huỳnh Phước | 4 ngày |
|
Phương Pháp Tiếp Cận Quản Trị Chiến Lược Hiện Đại Của Ansoff
Phương Pháp Tiếp Cận Quản Trị Chiến Lược Hiện Đại Của Ansoff 1
Tin vào việc lập kế hoạch theo phương pháp từ trên xuống
Minh Khương EDUZ | 4 ngày |
|