Giải Pháp Tiết Kiệm - Tẩy Rửa Nhà Vệ Sinh Trường

Giải Pháp Tiết Kiệm - Tẩy Rửa Nhà Vệ Sinh Trường

Giải pháp làm sạch
Giải Pháp Vệ Sinh Làm Sạch Nhà Xưởng, Kho Bãi
Giải Pháp Vệ Sinh Làm Sạch Nhà Xưởng, Kho Bãi 1
Giải quyết vấn đề về vệ sinh và bảo dưỡng trong môi trường sản xuất và lưu trữ
Minh Khương | 16 ngày
Giải Pháp Lắp Máy Cố Định - Làm Sạch Nhà Vệ Sinh Trường Học
Giải Pháp Lắp Máy Cố Định - Làm Sạch Nhà Vệ Sinh Trường Học 1
Cung cấp theo hệ thống làm sạch nhà vệ sinh cố định
Minh Khương | 16 ngày
Giải Pháp Thi Công Làm Sạch Tổng Thể Nhà Trường
Giải Pháp Thi Công Làm Sạch Tổng Thể Nhà Trường 1
Tổng hợp các dịch vụ làm sạch tổng thể trong nhà trường
Minh Khương | 16 ngày
Dung Dịch Bọt Tuyết Cao Áp
Dung Dịch Bọt Tuyết Cao Áp 1
Tẩy rửa nhà vệ sinh chuyên dụng
Minh Khương | 21 ngày
Dịch Vụ Định Kỳ - Làm Sạch Nhà Vệ Sinh Trường
Dịch Vụ Định Kỳ - Làm Sạch Nhà Vệ Sinh Trường 1
Định kỳ theo các giai đoạn được nhà trường đề xuất
Minh Khương | 21 ngày