Giải Pháp Lắp Máy Cố Định - Làm Sạch Nhà Vệ Sinh Trường Học

Giải Pháp Lắp Máy Cố Định - Làm Sạch Nhà Vệ Sinh Trường Học

Giải pháp làm sạch
Giải Pháp Vệ Sinh Làm Sạch Nhà Xưởng, Kho Bãi
Giải Pháp Vệ Sinh Làm Sạch Nhà Xưởng, Kho Bãi 1
Giải quyết vấn đề về vệ sinh và bảo dưỡng trong môi trường sản xuất và lưu trữ
Minh Khương | 16 ngày
Giải Pháp Lắp Máy Cố Định - Làm Sạch Nhà Vệ Sinh Trường Học
Giải Pháp Lắp Máy Cố Định - Làm Sạch Nhà Vệ Sinh Trường Học 1
Cung cấp theo hệ thống làm sạch nhà vệ sinh cố định
Minh Khương | 16 ngày
Giải Pháp Thi Công Làm Sạch Tổng Thể Nhà Trường
Giải Pháp Thi Công Làm Sạch Tổng Thể Nhà Trường 1
Tổng hợp các dịch vụ làm sạch tổng thể trong nhà trường
Minh Khương | 16 ngày
Dung Dịch Bọt Tuyết Cao Áp
Dung Dịch Bọt Tuyết Cao Áp 1
Tẩy rửa nhà vệ sinh chuyên dụng
Minh Khương | 21 ngày
Dịch Vụ Định Kỳ - Làm Sạch Nhà Vệ Sinh Trường
Dịch Vụ Định Kỳ - Làm Sạch Nhà Vệ Sinh Trường 1
Định kỳ theo các giai đoạn được nhà trường đề xuất
Minh Khương | 21 ngày